grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Leucogyrophana pseudomollusca (Parmasto) Parmasto

Leucogyrophana Leucogyrophana Leucogyrophana LeucogyrophanaLeucogyrophanastrocznica pomarańczowa (Leucogyrophana mollusca)