takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucogyrophana pseudomollusca (Parmasto) Parmasto