takson nie ujęty w czekliście

Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós