jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria elobata Tønsberg

liszajec bezłatkowy