jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria ecorticata (J.R. Laundon) Kukwa

liszajec przypleszkowy