jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria diffusa (J.R. Laundon) Kukwa

liszajec rozpierzchły