jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria crassissima (Hue) Lettau

liszajec gruby