grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria crassissima (Hue) Lettau

liszajec gruby
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec modrobiały (Lepraria caesioalba)liszajec rozpierzchły (Lepraria diffusa)