Leccinum piceinum Pilát & Dermek

koźlarz świerkowy
na stronie — znaleziska
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
17.07.2008, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski; copyright © by Joanna Gądek
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080717.1.jgadek - Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy); Zubrzyca Górna, pow. nowotarski
jgadek.080717-1
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/ #3
znalezisko 20080619.1.jgadek - Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy); Słowacja
jgadek.080619-1
leg. Joanna Gądek
/Słowacja/ #6