Leccinum piceinum Pilát & Dermek

koźlarz świerkowy
na stronie — znaleziska