grzyby.pl

Iodophanus carneus (Pers.) Korf

Pezizaceae Pezizaceae Pezizaceae PezizaceaePezizaceaePachyella violaceonigraHydnotryopsis suevica
Iodophanus carneus
18.10.2019, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Iodophanus carneus
apotecja na wewnętrznej stronie skórki ubiegłorocznego kabaczka; 18.10.2019, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Iodophanus carneus
Iodophanus carneus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191018.Mo1_2019.pdrz - Iodophanus carneus; Mochle pow. bydgoski
191018-Mo1_2019
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle pow. bydgoski/ #4