grzyby.pl

Xylodon raduloides Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb drobnopory
Hyphodontia radula (Pers.) Langer et Vesterh. [główna w czekliście] · Kneiffiella radula (Pers.) Zmitr. et Malysheva · Schizopora radula (Pers.) Hallenb. · Xylodon subtropicus (C.C. Chen et Sheng H. Wu) C.C. Chen et Sheng H. Wu
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID252081 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID168382 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID252081 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałych leżących pniach i opadłych gałęziach drzew i krzewów liściastych.Na zmurszałych leżących pniach i opadłych gałęziach drzew i krzewów liściastych.