takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen