grzyby.pl
niejadalny

Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quel.

włośnianka brunatna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius sp.
w grupach, na poboczu drogi, buki/sosny; 02.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius sp.
w grupach pod bukami/sosnami

owocnik

Cortinarius sp.
Kapelusz dwubarwny, w centrum ciemny, kasztanowobrązowy, miedzianobrązowy, na obwodzie jasny, szary do beżowego; suchy i gładki, w czasie wilgotnej pogody lepki; 15 – 45 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; młody z wyraźną zasnówką pomiędzy brzegiem kapelusza a trzonem, jej resztki widoczne na brzegu kapelusza jako żółtawobiałe włókienka; brzeg ostry i podwinięty.
Blaszki młode białawe, z wiekiem szarobrązowe do ochrowobrązowych, wykrojone ząbkiem, ostrza biało kłaczkowate, niełzawiące.
Trzon jasny, ku podstawie i z wiekiem ciemnieje, rdzawobrązowy; 30 – 50 (70) x 3 – 7 mm, równogruby; powierzchnia włókienkowata, czasem z zaznaczającą się strefą pierścienia; z wiekiem wnętrze puste.
Miąższ jasno rdzawobrązowy, bez zapachu lub słaby rzodkwi; smak gorzkawy, rzodkwi.

Pileus two-coloured, centrally dark, chestnut-brown, copper-brown, along the margin light, grey to beige; dry and smooth, viscid during wet weather; 15 – 45 mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; young with well-defined cortina between the pileal margin and stipe, cortina's remnants visible on the margin of the cap as yellowish-white fibrils; edge acute and incurved.
Lamellae young whitish, with age grey-brown to ochraceous-brown, notched, edges white-fibrillose, without drops.
Stipe light-coloured, towards the base and with age becoming dark, rusty-brown; 30 – 50 (70) x 3 – 7 mm, equal; surface fibillose, sometimes with defined annular zone; with age hollow inside.
Flesh light rusty-brown, odourless or weak raphanoid; taste bitterish, raphanoid.

zarodniki

Wysyp zarodników jasnobrązowawy. Zarodniki bladożółte, elipsoidalne, nieznacznie szorstkie; 9 – 10 x 5 – 6 µm.

Spore print light brownish. Spores pale yellow, ellipsoid, slightly coarse; 9 – 10 x 5 – 6 µm.

występowanie

Częsty. jesienią w lasach iglastych, zwłaszcza pod sosnami i świerkami; w grupach i czarcich kręgach.

Common. Fall, gregarious to caespitose, in fairy rings, under Pinus or Picea.

uwagi

Dużym utrudnieniem przy oznaczaniu włośnianek jest dość jednolite, cielisto-beżowo-ochrowe zabarwienie ich kapeluszy. Ten gatunek wyróżnia się na ich tle stosunkowo zdecydowanymi, brunatnymi barwami. Nie jest też często spotykana u włośnianek aż tak wyraźna, włóknista, osłona częściowa.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021003.1.02 - Hebeloma mesophaeum (włośnianka brunatna); Czechy, Suchdol nad Odrou
021003-1
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Suchdol nad Odrou/ #8