grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk

Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaeBoidinia furfuraceaGloeocystidiellum karstenii