grzyby.pl

Fuscopostia lateritia (Renvall) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

Oligoporus lateritius (Renvall) Ryvarden et Gilb. · Postia lateritia Renvall
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]