Dendrothele wojewodae Pouzar

na stronie — znaleziska