grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul.

kieliszkówka złotawa
Guepiniopsis chrysocoma (Bull.) Brasf.
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik główkowaty (Dacrymyces capitatus)łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus)

występowanie

Na martwych gałęziach kosodrzewiny i sosny zwyczajnej.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem