jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cystolepiota sistrata (Fr.) Singer ex Bon et Bellu (1985)

na stronie — znaleziska