niejadalny

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod

ziarnówka blada
na stronie — znaleziska