niejadalny

Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr.

zasłonak glinkowaty
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · wartość · znaleziska
Cortinarius bolaris (zasłonak glinkowaty)

w wiązkach po 2-3 sztuki w buczynie; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

Cortinarius bolaris (zasłonak glinkowaty)

w wiązkach po 2-3 sztuki w buczynie

Cortinarius bolaris (zasłonak glinkowaty)

w wiązkach po 2-3 sztuki w buczynie

owocnik

Kapelusz o powierzchni suchej, jedwabistej, z dużymi, delikatnymi, cynobrowo-czerwonymi przylegającymi łuskami i włókienkami na białawo-żółtawym tle; z wiekiem płowieje; wypukły do rozpostartego; 30-50 mm średnicy.

space

Trzon u góry białawożółtawy, u postawy chromowożółty z gęstymi cynobrowoczerwonymi włókienkami; 30-60 x 5-10 mm, bulwkowato zgrubiały lub równogruby, z kilkoma pierścieniowatymi skupieniami czerwonych włókienek osłony.

space

Pileus surface dry, silky, with large, delicate, cinnabar-red appressed scales and fibrils on a whitish-yellowish background; with age becoming buff; convex to plane; 30-50 mm in diameter.

space

Stipe at the apex whitish-yellowish, at the base chrome-yellow with dense cinnabar-red fibrils; 30-60 x 5-10 mm, bulblike enlarged or equal, with several ringlike rolls of red veil fibrils.

space

zarodniki

Wysyp ochrowobrunatny. Zarodniki prawie okrągłe, szeroko-elipsoidalne, drobno brodawkowane, 6-8 x 5-6 µm.

Spore print ochraceous-brown. Spores subglobose, broadly ellipsoid, finely verrucose, 6-8 x 5-6 µm.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni pojedynczo i w grupach, w różnego typu lasach, często pod bukami.

Common. Summer-fall. Solitary or gregarious, in forests, often under Fagus.

uwagi

Podobny Cortinarius rubicundulus różni się intensywnie żółknącym miąższem przy uszkodzeniu, kapelusz ma powierzchnię równomierniej pokryta jedwabistymi włókienkami a zarodniki są większe i migdałkowate.

Similar Cortinarius rubicundulus differs in flesh intensively yellowing on injury, surface of the cap more evenly covered with silky fibrils and larger amygdaliform spores.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
znalezisko 20010806.4.01 - Cortinarius bolaris (zasłonak glinkowaty); Kaszuby

3f · 20010806.4.01
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/

znalezisko 20000730.8.00 - Cortinarius bolaris (zasłonak glinkowaty); Dolny Śląsk, lasy milickie

5f · 20000730.8.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/