grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson

czernidłak błyszczący, Mica Cap /en/
Coprinus micaceus (Bull.) Fr.
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
20.08.2005, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)

owocnik

Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Kapelusz żółtobrązowy, rdzawobrązowy, barwa intensywniejsza ku środkowi kapelusza; 20 – 50 mm średnicy, jajowaty do dzwonkowatego, z wiekiem stożkowaty; powierzchnia bruzdowana do popękanej na brzegu, u młodych owocników pokryta licznymi, drobnymi, białawymi, błyszczącymi ziarenkami, ziarenka łatwo są zmywalne przez deszcz.

space

Trzon biały, jedwabisto błyszczący, powierzchnia początkowo delikatnie oprószona, wkrótce naga; 50 – 80 (100) x 3 – 5 mm, cylindryczny, smukły, podstawa rozszerzona, często z kołnierzem podobnym do pochwy; pusty, kruchy.

space

Pileus yellow-brown, rust-brown, darker towards the centre; 20 – 50 mm broad, at first egg-shaped to campanulate, conic in age; surface distinctly striate and broken on margin; at young specimens with numerous, minute, white, shining granules, granules easily come off, so glabrous in age.

space

Stipe white, silky shining, surface with minute granules, soon glabrous; 50 – 80 (100) x 3 – 5 mm, equal, slender, base enlarged, often with volva-like margin; hollow, fragile.

space

cechy mikroskopowe

Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący)
Wysyp zarodników czarny. Zarodniki z zaostrzonym jednym końcem a uciętym, z szeroką porą rostkową, drugim, przez co są zaokrąglonie pięcioboczne, gładkie, 7 – 10 x 4.5 – 6 µm, nieco spłaszczone. Na powierzchni trzonu występują wydłużone cystydy (kaulocystydy) do 100 µm długości.

Spore print black. Spores with acute one ending and truncated, with wide germ pore other, generally looks like rounded pentagon, smooth, 7 – 10 x 4.5 – 6 µm, slightly flattened. On stipe surface could be seen elongate (up to 100 µm) caulocystidia.

wartość

Jadalne ale z uwagi na nikłość miąższu raczej bez znaczenia.

Edible but because of inconsistency meaningless.

gatunki podobne

Młode owocniki łatwo rozpoznać po błyszczących ziarenkach na kapeluszu i gromadnym, kępkowym sposobie wzrostu. Mikroskopowo inne podobne gatunki mają elipsoidalne, obłe, zarodniki i nie mają kaulocystyd.

Young sporocarps could be easily distinguished by minute, shining granules on stipe surface, and gregarious grow on decayed wood. Microscopicaly other close species differs with ellipsoid, rounded spores and lack of caulocystidia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050820.5.05 - Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący); okolice Wrocławia
050820-5
/okolice Wrocławia/ #26
znalezisko 20000705.3.00 - Coprinellus micaceus (czernidłak błyszczący); Kaszuby
000705-3
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #1