red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst.