jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia subrangiformis Sandst.

chrobotek rakowaty