grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia rangiformis Hoffm.

chrobotek kolczasty

cechy charakterystyczne