występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na łuskach opadłych z szyszek jodły.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Ciboria rufofusca na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE-27 280928 CE-28 280943 280946 280926 280929 280948 CE-37 280862 280939 280940 280858 CE-39 280936 DD-95 280833 DE-35 345915 DE-56 281851 213279 185658 198702 331448 165212 324053 358733 345842 DE-57 185660 213278 300338 281357 EE-33 358041 EE-43 358043 358044 EG-15 30769 13505 FG-33 357795 FG-57 32046

 ID13505  Ciboria rufofusca; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.04.30 , 2005.05.01; las mieszany - pod jodłami, blisko cieków wodnych - koło strumienia, nad źródłem; łuski nasienne szyszek jodłowych, stare, butwiejące masowo, kilkadziesiąt owocników w kilku miejscach; leg. Sebastian Pinczer ; det. Darek Karasiński, Sebastian Pinczer ; eksykat: 050430-17 herb. Pinczer, tak, notatka: 050430-17; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9991


 ID30769  Ciboria rufofusca; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2006.05.03; las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb), nad strumieniem; butwiejące łuski nasienne szyszek jodłowych kilkadziesiąt owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060503-1 herb. Pinczer, tak, notatka: 060503-1; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Z tego samego stanowiska, co w zgłoszeniu z 2 maja 2005.
fot. 33088

 ID32046  Ciboria rufofusca; Bieszczady Zachodnie, ok. Cisnej, FG-57; 2006.05.03; Bieszczady Zachodnie, przy czerwonym szlaku z Cisnej na Okraglik na prawym brzegu potoku Żwir u jego ujścia do Solinki. Stanowisko oddalone o ok. 200 m od torowiska kolejki bieszczadzkiej. Owocniki występują na wilgotnym, kamienistym obszarze okresowo (wiosną) zalewanym przez ograniczające go od dwóch stron potoki. W miejscu tym wykształciły się typowe zbiorowiska z zespołu Dentario glandulosae-Fagetum i, w miejscach bardziej kamienistych, bliżej brzegów potoków, Patesitetum kablikiani. Zwarcie warstwy drzewiastej ok. 50%. Warstwa krzewów słabo rozwinięta. W bezpośrednim sąsiedztwie występuje również zespół Caltho laetae-Alnetum lecz w jego obrębie nie znaleziono owocników.; łuski szyszek jodłowych znaleziono tylko 3 owocniki; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BG/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 34870

 ID165212  Ciboria rufofusca; 300 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.05.13; las mieszany-gł.jodły,również dęby,brzozy,osiki i in; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce ponad 100 owocników w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i potwierdzenie rozpoznania w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/336308.html

 ID185658  (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 300 m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.05.13; las mieszany-gł.jodły,również dęby, buki, brzozy,osiki i in; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce kilkanaście owocników na 2m kw; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/30.05.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:

 ID185660  Ciboria rufofusca; 2,3 km SE, Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.05.13; las mieszany -gł.jodły i dęby; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce ponad 20 owocników w 2 grupkach oddalonych od siebie o ok.500 m (jedna w granicach rezerwatu, druga na zach od rezerwatu); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 409508 fot. 409509 fot. 409510 fot. 409511 fot. 409512

ID198702 Ciboria rufofusca; 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.05.05; las mieszany -gł.jodły, również dęby, brzozy, buki, osiki i inne; w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 485127 fot. 485128 fot. 485129

 ID213278  (potwierdzenie 185660) Ciboria rufofusca; 1,2 km SE od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2013.05.05; las mieszany -jodły, dęby, buki i inne; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.07.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 22,6" N i 19st 39' 59,76" E

fot. 558140 fot. 558141 fot. 558142 fot. 558143

Stanowisko znajduje się na terenie OChK Doliny Widawki.

 ID213279  (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 250 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.05.05; las mieszany-gł.jodły,również dęby, buki, brzozy,osiki i in; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 6,38" N i 19st 30' 44,7" E

fot. 558148 fot. 558149 fot. 558150

ID280833 Ciboria rufofusca; 2 km na NW od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.05.01; pobocze drogi leśnej, sosna, dąb, jodła; na łuskach szyszek jodły zagrzebanych w ściółce w grupie kilku sztuk; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839124 fot. 839125

ID280858 Ciboria rufofusca; 1,1 km na NE od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.18; las jodłowy z domieszką buków, sosen, swierków; na starych, gnijacych łuskach szyszek jodłowych w kilku miejscach pod jodłami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 979.
fot. 839173 fot. 839174 fot. 839175 fot. 839176

ID280862 Ciboria rufofusca; 1,3 km na N od zabudowań Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.18; las jodłowy z domieszka swierku; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie pod wieloma jodłami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 985.
fot. 839187 fot. 839188 fot. 839189 fot. 839190

ID280926 Ciboria rufofusca; 1 km na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.19; las jodłowy, rzadko buk, dąb, brzoza; na starych łuskach szyszek jodłowych, zagrzebanych w ściółce licznie, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 841.
fot. 839369 fot. 839370 fot. 839371 fot. 839372

ID280928 Ciboria rufofusca; 1,1 km na NW od Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.04.19; las jodłowy; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, zwłaszcza przy pniach drzew; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 854.
fot. 839383 fot. 839384 fot. 839385 fot. 839386

ID280929 Ciboria rufofusca; 200 m na N od Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.19; las jodłowy z domieszką buka, dębu; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 853.
fot. 839392 fot. 839393 fot. 839394 fot. 839395

ID280936 Ciboria rufofusca; 500 m na NE od zabudowań Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.04.20; las mieszany, dąb, brzoza, swierk, grab, osika, sosna, rzadko jodła; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych tylko na 5 łuskach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wieluń Lesnictwo Wróblew oddział 188.
fot. 839420 fot. 839421 fot. 839422 fot. 839423

ID280939 Ciboria rufofusca; 1,2 km na NE od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.20; las jodłowy; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 978.
fot. 839430 fot. 839431 fot. 839432 fot. 839433 fot. 839434

ID280940 Ciboria rufofusca; 700 m na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.20; las mieszany: jodła, swierk, sosna, brzoza, buk; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 986.
fot. 839439 fot. 839440 fot. 839441

ID280943 Ciboria rufofusca; 1,3 km na SE od zabudowań Zmyślonej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.24; las mieszany: sosna, jodła, swierk, osika, grab, brzoza; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, przy jodłach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 842.
fot. 839454 fot. 839455 fot. 839456

ID280946 Ciboria rufofusca; 600 m na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.24; las jodłowy; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych licznie, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 848.
fot. 839461 fot. 839462 fot. 839463

ID280948 Ciboria rufofusca; 900 m na N od zabudowań Tyble Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.24; las jodłowy, z domieszką sosny, buka; na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych pod jodł±, przy drodze le¶nej; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 849.
fot. 839468 fot. 839469 fot. 839470

ID281357 (potwierdzenie 213278) Ciboria rufofusca; 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2016.04.26; las mieszany -gł.jodły i dęby; w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 58,8" N i 19st 39' 3,8" E

fot. 840761 fot. 840762 fot. 840763

ID281851 (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842809 fot. 842810 fot. 842811 fot. 842812

 ID300338  Ciboria rufofusca; 1 km E od wsi Ujazdówek, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.04.30; las mieszany -gł. jodła, buk; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 20/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 26,7" N i 19st 40' 6,8" E

fot. 922496 fot. 922497

ID324053 (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 250 m S od leśn, Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.05.18; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1072060 fot. 1072061 fot. 1072062

ID331448 (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 0,2 km SW od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.05.16; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki, brzozy i inne; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 4,5" N i 19st 30' 13,5" E

fot. 1139158 fot. 1139159 fot. 1139160 fot. 1139161 fot. 1139162

Tegoroczne owocniki zebrane ok. 400 m na zachód od grup zebranych w poprzednich latach.

 ID345842  (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 0,3 km SW od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.05.09; wielogatunkowy las mieszany -gł. jodły i dęby; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1232398 fot. 1232399 fot. 1232400 fot. 1232401 fot. 1232402

ID345915 Ciboria rufofusca; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.05.23; jodłowa enklawa w mieszanym lesie liściastym; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N 19st 23' 8" E

fot. 1233166 fot. 1233167 fot. 1233168 fot. 1233169 fot. 1233170

ID357795 Ciboria rufofusca; okolice Woli Niżnej (Szachty, na mapie Szychty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2022.05.15; las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in.; na rozkładających się łuskach szyszek jodłowych w towarzystwie kielonki błyszczącej kilka owocników pojedynczo (więcej nie szukałam); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1337957 fot. 1337958 fot. 1337959 fot. 1337960 fot. 1337961 fot. 1337962 fot. 1337963

ID358041 Ciboria rufofusca; 0,8 - 1 km na N od miejscowości Stara Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2022.05.03; Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, buków grabów.; Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza. Po całym terenie , na opadłych łuskach szyszek jodłowych, wspólnie z Caloscypha fulgens.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak zostanie przesłany kustoszowi., Tak.
uwagi: fot. 1340968 fot. 1340969

ID358043 Ciboria rufofusca; 1 km na południe od miejscowości Czarniecka Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2022.05.08; Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, grabów i leszczyny.; Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza. Po całym terenie , na opadłych łuskach szyszek jodłowych. Wokoło w tym samym czasie mnóstwo Caloscypha fulgens.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy., Tak.
uwagi: fot. 1340977 fot. 1340978 fot. 1340979 fot. 1340980 fot. 1340981 fot. 1340982

ID358044 Ciboria rufofusca; 1,2 km na S od Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2021.05.18; Las jodłowy.; Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza. Na opadłych łuskach szyszek jodłowych.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustoszy bazy., tak
uwagi: fot. 1340989 fot. 1340990 fot. 1340991 fot. 1340992 fot. 1340993

 ID358733  (potwierdzenie 165212) Ciboria rufofusca; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.05.28; wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, buk i inne; na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 4,5" N 19st 30' 36" E

fot. 1348424 fot. 1348425 fot. 1348426

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji