grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka cieniutka
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka dwubarwna (Bryoria bicolor)włostka turniowa (Bryoria chalybeiformis)