red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam