Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)

na stronie — znaleziska