jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner

kropnica pozorna