jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold

kropnica zielna