jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia friesiana (Hepp) Körb.

kropnica Friesa