jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia fraxinea Lönnr.

kropnica jesionowa