jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia coniangioides (Eitner) Zahlbr.

kropnica plamista