jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme

kropnica dębowa