grzyby.pl

Athelia bombacina Pers.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Athelia Athelia Athelia AtheliaAtheliabłonka nalistna (Athelia epiphylla)błonka spiczastozarodnikowa (Athelia acrospora)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]