takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ascocoryne albida (Berk.) Seifert