jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia vinosa Leight.

plamica ponura