grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia radiata (Pers.) Ach.

plamica promienista
Arthonia Arthonia Arthonia ArthoniaArthoniaplamica kropkowata (Arthonia punctiformis)plamica kasztanowata (Arthonia spadicea)