jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.

plamica rozsiana