grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia calcarea (Sm.) Ertz et Diederich

plamica nawapienna
Opegrapha calcarea Sm.
Arthonia Arthonia Arthonia ArthoniaArthoniaplamica plamista (Arthonia arthonioides)plamica szarawa (Arthonia cinereopruinosa)