jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia atra (Pers.) A. Schneid.

plamica czarna
Opegrapha atra Pers.