jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale

tapetka pokrzywiona