grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale

tapetka pierścieniowata