jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium ranunculosporum (Coppins et P. James) Coppins

rzędnik jaskrowaty