grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium ranunculosporum (Coppins et P. James) Coppins

rzędnik jaskrowaty
Anisomeridium Anisomeridium Anisomeridium AnisomeridiumAnisomeridiumrzędnik dwukształtny (Anisomeridium biforme)rzędnik większy (Anisomeridium macrocarpum)