jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth

rzędnik większy