grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anaptychia crinalis (Schleich.) Vězda

obrostnica wysmukła