grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anaptychia ciliaris (L.) Flot.

obrostnica rzęsowata