grzyby.pl

Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin et Zmitr.

nalotniczek miękki
Hypochniciellum molle (Fr.) Hjortstam [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki)
19.04.2020, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki)
Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki)
Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki)
Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew iglastych, np. sosny; lasy iglaste i mieszane; jesienią.Na drewnie drzew iglastych, np. sosny; lasy iglaste i mieszane; jesienią.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200419.GREJ_ID:_341252.pdrz - Amylocorticiellum molle (nalotniczek miękki); Mochle pow. bydgoski
200419-GREJ_ID:_341252
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle pow. bydgoski/ #5