grzyby.pl

Alnicola spadicea (D.A. Reid) Bon

olszóweczka wierzbolubna
Naucoria spadicea D.A. Reid
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Alnicola Alnicola Alnicola AlnicolaAlnicolaolszóweczka włóknista (Alnicola luteolofibrillosa)olszóweczka prążkowata (Alnicola striatula)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i liściastych, na torfowiskach z brzozami i sosną; na ziemi; lato - jesień.W lasach iglastych i liściastych, na torfowiskach z brzozami i sosną; na ziemi; lato - jesień.