grzyby.pl

Alnicola fellea (J. Favre) Courtec.

olszóweczka żółciowa
Alnicola cholea Kühner · Naucoria fellea (J. Favre) Raithelh.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Alnicola Alnicola Alnicola AlnicolaAlnicolaolszóweczka łuseczkowata (Alnicola subconspersa)olszóweczka szerokoblaszkowa (Alnicola scolecina)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]