Tx: 1971
grzyby.pl

Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke

tarczóweczka wielkozarodnikowa
Aleurodiscus scutellatus Litsch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.50 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W zaroślach kosodrzewiny, na gałęziach kosodrzewiny (Pinus mugo). Saprobiont.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Kotlaba & Lazebníček (1967)[2913]Kotlaba & Lazebníček (1967) IV. Sjezd evropských mycologů, Polsko 1966.[2913], Lisiewska (1992)[2971]Lisiewska (1992) Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej.[2971], Lutyk (1978)[2991]Lutyk (1978) Stan zdrowotny sosny kosówki (Pinus mughus Scop.) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.[2991], Szczepkowski (2020)[2321]Szczepkowski (2020) Tarczóweczka wielkozarodnikowa Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk & M.A. Curtis.) P.A. Lemke.[2321]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji