grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.50); b/wył. gosp. (§7.1)

Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke

tarczóweczka wielkozarodnikowa

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.50 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W zaroślach kosodrzewiny, na gałęziach kosodrzewiny (Pinus mugo).