grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora versicolor Bagl. et Carestia

wielosporek pstry
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek weroaski (Acarospora veronensis)wielosporek łuseczkowaty (Acarospora moenium)